Όλα τα υγρά αναπλήρωσης Atmos Lab έχουν καταχωρηθεί στο Ευρωπαϊκό Μητρώο και έχουν λάβει ευρωπαϊκή ταυτότητα προϊόντος (EC-ID). Πληρούν δε το διαθέσιμο πρότυπο του Γαλλικού Οργανισμού Τυποποίησης AFNOR XP D90-300-3 αναφορικά με τα συστατικά τους. Σε όλες μας τις ατομικές συσκευασίες αναγράφεται ευκρινώς η ταυτότητα του προϊόντος διευκολύνοντας τον έλεγχο αυθεντικότητας από τον καταναλωτή και τις Αρχές. Όλα τα αρωματικά μας μίγματα έχουν συσταθεί με γνώμονα την απουσία επικίνδυνων για την υγεία ουσιών καθώς και όποιων υπόπτων έχουν αναγνωρισθεί από επιστημονικές έρευνες. Από το 2013, δημοσιοποιήσαμε το σύνολο των διαλυτών στα αρωματικά μας μίγματα στα πλαίσια διευρυμένης ενημέρωσης των καταναλωτών.

Προβολή όλων των 9 αποτελεσμάτων